Pasaulyje

Europa prakalbo vokiškai

Europa prakalbo vokiškaiEkonominė krizė smarkiai perstumdė galių balansą Europos Sąjungoje. Krizės valdymą iš Briuselio perėmė „Merkozy” vadinamas Prancūzijos ir Vokietijos duetas. Tačiau, kai Pietų Europos valstybes semia skolų potvynis, ryškėja vienvaldis Vokietijos vyravimas ES. Tačiau ar tikrai didžiausia ES ekonomika – tokia nepriekaištinga?

Per eu­ro kri­zę Vo­kie­ti­ja pa­ro­dė eko­no­mi­nę dis­cip­li­ną ir tau­py­mą įkū­ni­jan­tį pa­vyz­dį. Tuo pa­ti­kė­jo fi­nan­sų rin­kos, vi­sa ES ir ...
 << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | >>

Daugiau TIESOJE