Pasaulyje

Lenkai stengiasi kreipti Europą į Rytus

Lenkai stengiasi kreipti Europą į RytusKiek Europos Sąjungai yra svarbi Rytų Europa, parodys Varšuvoje vykstantis viršūnių susitikimas. Pažvelkime į Lenkijos pastangas priminti, kad Europa plyti ir už Europos Sąjungos sienų.

Ry­tų Eu­ro­pos žvilgs­niai krypsta į Var­šu­vą. Ten su­si­rin­kę aukš­ti ša­lių at­sto­vai kal­basi, kaip at­gai­vin­ti ES ir jos ry­ti­nių kai­my­nių ben...
 << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | >>

Daugiau TIESOJE