Pasaulyje

Badas Somalyje pareikalaus milijonų gyvybių1931

Badas Somalyje pareikalaus milijonų gyvybiųNeregėto masto sausra Somalyje sukėlė badą. Dešimtys tūkstančių gyventojų bėga iš namų ieškodami maisto, o tarptautinės organizacijos vis dar negali suteikti skubios pagalbos. Padėtis gali baigtis humanitarine katastrofa.

So­ma­lio už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ras Mo­ha­me­das Ib­ra­hi­mas įspė­jo, kad šio­je ša­ly­je iš ba­do ga­li mir­ti 3,5 mi­li­jo­no žmo­...
 << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | >>

Daugiau TIESOJE